OPŠTINA BIJELO POLJE

daje na

javnu raspravu

PLAN ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD ZEMLJOTRESA

i upućuje

J A V N I   P O Z I V

građanima, nevladinim organizacijama, naučnim i stručnim institucijama, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama, zajednicama i pojedincima da se:

  • Uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa.

Komentari, primjedbe, prijedlozi i sugestije na Plan za zaštitu i spašavanje od zemljotresa mogu se dostaviti Opštini Bijelo Polje, na adresu: Radna grupa za izradu Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa, 84000 Bijelo Polje, ul. Slobode bb, tel/fax: 050-432-630 ili e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

Javna rasprava o Planu za zaštitu i spašavanje od zemljotresa trajaće od 23. novembra do 23 decembra 2018. godine.


P  R  O  G  R  A  M

ODRŽAVANJA JAVNE RASPRAVE

O PLANU ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD  ZEMLJOTRESA

 

  1. Javna rasprava o Planu za zaštitu i spašavanje od zemljotresa trajaće 30 dana, od dana objavljivanja ovog dokumenta na internet stranici Opštine Bijelo Polje, www.bijelopolje.co.me

  2. Javna rasprava se organizuje na sledeći način:

  3. Postavljanjem Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa na web sajt Opštine Bijelo Polje i upućivanjem javnog poziva građanima, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, naučnim i stručnim institucijama, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu, i da daju svoj doprinos u razmatranju Plana.

  4. Dostavljanjem Plana javnim ustanovama, naučnim i stručnim institucijama, nevladinim organizacijama i strukovnim udruženjima koja se bave u aksidentnim situacijama.

Javnu raspravu će sprovesti Opština Bijelo Polje, Radna grupa za izradu Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa i Tim za upravljanje u vanrednim situacijama. Nacrt Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa možete preuzeti na web sajtu Opštine bijelopolje.co.me.

Centralna javna rasprava će se održati 21.12.2018. godine u 10:00 časova u skupštinskoj Sali (zgrada opštine).

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi Opštini Bijelo Polje na adresu: Radna grupa za izradu Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa, 84000 Bijelo Polje, ul.Slobode bb, tel/fax:  050-432-630 ili e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

RADNA GRUPA ZA IZRADU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD ZEMLJOTRESA


Plan za zaštitu i spašavanje od zemljotresa možete preuzeti ovdje ... pdf

Zaključak povodom Plana za zaštitu i spašavanje od zemljotresa možete preuzeti ovdje ... pdf