OPŠTINA BIJELO POLJE

MJESNIM ZAJEDNICAMA

 

 

U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2019. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 147 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore- opštinski propisi br.19/18), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine.

Mjesne zajednice sa područja Opštine mogu predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada za 2019. godinu, dostaviti Službi Skupštine najkasnije do 10.12.2018. godine, kako bi Služba Skupštine blagovremeno pripremila Program rada Skupštine Opštine za 2019. godinu.

 

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE