Izvještaj sa javne rasprave za Odluku o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2018. godinu i Odluku o Budžetu Opštine Bijelo Polje za 2019. godinu možete preuzeti ovdje ... pdf