Na osovu člana 8 Odluke o uslovima, načinu i postupku za dodjelu opštinske Nagrade „3.januar“ („Sl.list RCG“ – Opštinski propisi br. 30/07, „Sl.list CG“ – Opštinski propisi br. 40/10) i člana 13 i 14 Poslovnika o radu Žirija za dodjelu Nagrade „3.januar“, Žiri na sjednici održanoj dana 21.12.2018. godine, utvrdio je listu predloženih kandidata za najveće Opštinsko priznanje Nagradu „3. januar“ i to:

 

PREDLOŽENI KANDIDATI

PREDLAGAČ

POJEDINCI

 

 1. Enes Camić, sportski radnik    

Građanin

2. Zehra Balić, prof.                

Planinarski savez Crne Gore

Savez udruženja boraca NOR-a i antifašista Crne Gore

3. Jelena Đaković, prof.              

Gradski hor Bijelo Polje

4. Saladin Dino Burdžović, književnik                                              

dr Blagoje Vujisić

Generalni konzulat Crne Gore u Njemačkoj

Ferijalni savez Crne Gore

Faiz Softić

Savez crnogorskih asocijacija Njemačke

Zuvdija Hodžić

Almanah

 

5. Sanja Ćirović, umjetnica

 

Grupa građana

6. Irena Madžgalj, učenica trećeg rezreda srednje škole                                              

 JU Srednja stručna škola Bijelo Polje

7. Amra Štulić,dipl.ing.teh., Damir Kijamet, dipl.ing. el.

 DOO „Meso-promet“ Bijelo Polje

PRAVNA LICA

 

1. JU OŠ „Risto Ratković“ Bijelo Polje

Predsjednica Školskog odbora Vera Joksimović

Grupa građana

2. Odbojkaški klub „Jedinstvo“ Bijelo Polje

Grupa građana

3. Udruženje penzionera Bijelo Polje

Grupa građana

Žiri za dodjelu Nagrade „3.januar“