Predlog LSL mHE "Lještanica" možete preuzeti ovdje...rar

Predlog izvještaja o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Lokalnu studiju lokacije „mHE Lještanica“ u Bijelom Polju možete preuzeti ovdje...pdf