Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18 ) Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je DOO“Arch&Soul“ iz Bijelog Polja, investitora  DOO MS AUTO CO iz Bijelog Polja, Industrijska bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta –autoservisa, na dijelu urbanističke parcele br.98 koju čini kat.parcele br. 82/12 KO Nedakusi , u zahvatu Izmena i dopuna DUP-a Industrijske zone i područja terminala- urbanistička zona A,  opština Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, kancelarija br.32, II sprat, svakog radnog dana u terminu od 8 do 11 časova.

Rok za javni uvid teče od dana objavljivanja  pa do  18.02.2019. godine. Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi dostaviti na adresu ovog organa, kao i na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Javna rasprava o predmetnom elaboratu održaće se u prostorijama poslovnog objekta DOO“Arch&Soul“ u Bijelom Polju,  dana 18.02.2019. godine, sa početkom u 11 časova.

 

Ovlašćeno službeno lice                                                                    SEKRETAR

 Danijela Lazarević                                                                        Jasmin Ćorović


Elaborat možete preuzeti ovdje...pdf