Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br. 02/18),  člana 63 stav 1 Statuta Opštine Bijelo Polje i  člana 17 stav 1 alineja 2 Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 19/18)  s a z i v a m:

 

ŠESTU SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE BIJELO POLJE

 

Sjednica će se održati 11. 02. 2019. godine, (ponedjeljak)  sa početkom u 10 časova u sali Skupštine opštine.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

D N E V N I    R E D

Zapisnik sa IV sjednice Skupštine           

  1. Predlog Odluke o utvrđivanju broja potpredsjednika u Opštini Bijelo Polje;
  2. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za sport i rekreaciju o sufinansiranju sporta;
  3. Predlog Odluke o obezbjeđivanju udžbenika za učenike prvog razreda osnovne škole;
  4. Predlog Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta u 2019.godini;
  5. Predlog Odluke o finansiranju rada geronto domaćica u 2019.godini;
  6. Predlog Odluke o imenovanju dva člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Bijelo Polje;
  7. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za djelatnosti kulture “Vojislav Bulatović-Strunjo”;
  8. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Odbora direktora DOO “Komunalno - Lim” Bijelo Polje;
  9. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO Vodovod “Bistrica” o određivanju v.d. direktora Društva.

 

Napomena:  Materijali pod tačkom 2, 7, 8 i 9 naknadno će Vam biti dostavljeni.

 

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.          

                              

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

                                                                                                        Predsjednik,

                                                                                                          Abaz Dizdarević, s.r.