Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18 ) Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

 zainteresovanu javnost

 

da je DOO ŠIK “ Lim“ , III Sandžačke 60 iz Bijelog Polja, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za proizvodnju peleta, na dijelu kat. parcele br.825/18 KO Bijelo Polje, u zahvatu DUP-a Ciglane,  opština Bijelo Polje. 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, kancelarija br.32, II sprat, svakog radnog dana u terminu od 8 do 11 časova.

Rok za javni uvid teče od dana objavljivanja  pa do  28.03.2019. godine. Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi dostaviti na adresu ovog organa, kao i na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Javna rasprava o predmetnom elaboratu održaće se u prostorijama poslovnog objekta DOO ŠIK „Lim“ u Bijelom Polju,  dana 28.03.2019. godine, sa početkom u 11 časova.

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu postrojenja za proizvodnju peleta na katastarskoj parceli 825/18 KO Bijelo Polje, možete pogledati...pdf

 

 

 

Ovlašćeno službeno lice

Danijela Lazarević, dipl.ing.tehn.