Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („ Sl.list CG“, br. 75/18 ), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je revident glavnog projekta DOO »Arch and Soul« investitora DOO „Eko Meso“, Industrijska bb iz Bijelog Polja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za izgradnju objekta za preradu mesa i mesnih prerađevina, na dijelu urbanističke parcele UP 24 u zahvatu Izmjena i dopu DUP-a Industrijske zone i područja terminala opštine Bijelo Polje, koju čini kat.parcela br. 11/1 KO Bijelo Polje,  opština Bijelo Polje. 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, kancelarija br.32, II sprat, svakog radnog dana u terminu od 8 do 11 časova.

Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi, mogu se dostaviti na adresu ovog organa, kao i na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja  u pisanoj formi može se izvršiti  u roku od pet (5) dana od dana objavljivanja obavještenja.

         

 

 

Ovlašćeno službeno lice    

Danijela Lazarević                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SEKRETAR

Jasmin Ćorović