OBAVJEŠTENJE

(podrška za mladog pčelara početnika za 2019. godinu.)

 

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava poljoprivredne proizvođače i predstavnike udruženja poljoprivrednika sa područja opštine Bijelo Polje, da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 22.02.2019. godine, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu, objavilo Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za podršku za mladog pčelara početnika za 2019. godinu.

Kroz javni poziv mladi ljudi koji su nezaposleni, starosti od 18 do 30 godina, imaju mogućnost da dobiju po pet košnica sa pet pčelinjih rojeva na ramovima, čime im se pruža šansa da započnu posao u oblasti pčelarstva.       

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i potrebna dokumentacija nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 020/482-292, 020/265-337 i 069/941-505, u kancelarijama savjetodavnih Službi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i opštinskih Službi za poljoprivredu.

 

 

OPŠTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj