OBAVJEŠTENJE O RASPISIVANJU

Javnog poziva za dodjelu podrške uzgoju višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja za 2019. godinu

 

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava poljoprivredne proizvođače i predstavnike udruženja poljoprivrednika sa područja opštine Bijelo Polje, da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 25.02.2019. godine, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu, objavilo Javni poziv za dodjelu podrške uzgoju višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja za 2019. godinu.

Investicije koje se podržavaju odnose se na podizanje novih zasada nabavkom sertifikovanog sjemenskog i sadnog materijala višegodišnjeg ljekovitog i aromatičnog bilja (smilja, matičnjaka, lavande, pelina, itd.), kao i na nabavku opreme za modernizaciju primarne proizvodnje tj. nabavku sistema za navodnjavanje “kap po kap”.


Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i potrebna dokumentacija nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 020-482-150. u kancelarijama savjetodavnih Službi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i opštinskih Službi za poljoprivredu.

 

 

OPŠTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj