OBAVJEŠTENJE O RASPISIVANJU

Javnog poziva za dodjelu podrške u povrtarskoj proizvodnji za 2019. godinu

 

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava poljoprivredne proizvođače i predstavnike udruženja poljoprivrednika sa područja opštine Bijelo Polje, da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 25.02.2019. godine, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu , objavilo  Javni poziv za dodjelu podrške u povrtarskoj proizvodnji za 2019. godinu.

Podržavaju se investicije u cilju uzgoja prije svega ranog povrća, te manje zastupljenih vrsta za kojima postoji tražnja na tržištu.  Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva, koja moraju biti upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i upisana u Registar proizvođača sadnog materijala, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslova u momentu podnošenja Zahtjeva za podršku. 

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i potrebna dokumentacija nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 020/482-17, u kancelarijama savjetodavnih Službi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i opštinskih Službi za poljoprivredu.