OBAVJEŠTENJE O RASPISIVANJU

Javnog poziva za dodjelu podrške investicijama u voćarstvu za 2019. godinu

 

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava poljoprivredne proizvođače i predstavnike udruženja poljoprivrednika sa područja opštine Bijelo Polje, da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 15.02.2019. godine, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu , objavilo  Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u voćarstvu za 2019. godinu.

Kroz ovaj javni poziv iz Agrobudžeta za 2019. godinu opredjeljuje se podrška podizanju novih i osavremenjavanju postojećih zasada.        

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i potrebna dokumentacija, nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 020/482-176, u kancelarijama savjetodavnih Službi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i opštinskih Službi za poljoprivredu.