OBAVJEŠTENJE O RASPISIVANJU

Javnog poziva za dostavljanje zahtjeva za podršku pri nabavci voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2019. godinu

 

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava poljoprivredne proizvođače i predstavnike udruženja poljoprivrednika sa područja opštine Bijelo Polje, da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 22.02.2019. godine, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu , objavilo  Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za podršku pri nabavci voska za organsku i konvencionalnu proizvodnju meda za 2019. godinu.

Predmet podrške ovog poziva je nabavka sertifikovanog organskog i konvencionalnog voska u obliku satnih osnova. Podrška se realizuje u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija. Korisnici podrške su fizička ili pravna lica upisana u Registar proizvođača meda i pčelinjih proizvoda koji vodi Uprava za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i u Registar subjekata u organskoj proizvodnji i Registar poljoprivrednih gazdinstava.        

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i potrebna dokumentacija nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 020/482-292 i 069/941-505, u kancelarijama savjetodavnih Službi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i opštinskih Službi za poljoprivredu.