OBAVJEŠTENJE O RASPISIVANJU

Javnog poziva  za dostavljanje zahtjeva za podršku razvoju lokalne ruralne infrastrukture - putna i vodna infrastruktura za 2019. godinu

 

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj obavještava poljoprivredne proizvođače i predstavnike udruženja poljoprivrednika sa područja opštine Bijelo Polje, da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 26.02.2019. godine, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu , objavilo  Javni poziv opštinama Nikšić, Šavnik, Žabljak, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Petnjica za dostavljanje zahtjeva za podršku razvoju lokalne ruralne infrastrukture - putna i vodna infrastruktura za 2019. godinu, koji će se sufinansirati kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja.

Ovim javnim pozivom pozivaju se sve zainteresovane strane (fizička lica, grupe građana, mjesne zajednice, sela) da predaju Zahtjev u slobodnoj formi lokalnim samoupravama sa željom da kandiduju određenu dionicu ili mikrolokaciju za asfaltiranje puta ili izgradnju vodne infrastrukture. Finansijska struktura je utvrđena Operativnim priručnikom za sprovođenje međunarodnog Projekta razvoja klastera i transformacije ruralnih područja.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, kao i potrebna dokumentacija nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 067/472-222 i 067/700-531, u kancelarijama savjetodavnih Službi Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i opštinskih Službi za poljoprivredu.