Crna Gora                              

JU Centar za sport i rekreaciju Bijelo Polje

 

Broj 100/19

Bijelo Polje 19.03.2019. godina

Poništava se

 

Javni konkurs za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija br. 61/19 od 04.03.2019 godina ,  objavljen dana 04.03.2019 godine na sajtu Opštine Bijelo Polje, dnevnom listu „Dan“ i oglasnoj tabli JU Centar za sport i rekreaciju.

 

JU Centar za sport i rekreaciju

VD Direktor

Marko Maslovarić