Uz podršku Evropske komisije, Svjetska banka realizuje Program uspostavljanja kooperativa/socijalnih preduzeća sa ciljem stvaranja uslova za zapošljenje povratnika u zemljama Zapadnog Balkana. Program se realizuje u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, a za realizaciju projektnih aktivnosti izabran je CEED Consulting doo iz Podgorice.  


U cilju kvalitetne i transparentne realizacije projekta, CEED Consulting objavljuje:
JAVNI POZIV


Za podnošenje prijava povratnika i drugih ugroženih grupa za Program “Uspostavljanja mliječne kooperative na teritoriji opštine Bijelo Polje”

 1. Predmet javnog poziva 

Podnošenje prijava povratnika/fizičkih lica iz drugih ugroženih kategorija (korisnici socijalne pomoći), radi pružanja pomoći u zapošljavanju/samozapošljavanju u poljoprivredi na prostoru opštine Bijelo Polje za dodjelu granta za pet porodica, odnosno za dodjelu osnovnih sredstava – po dva grla stoke i učešću u osnivanju mliječne Kooperative u skladu sa Zakonom o Koopertivama ("Sl. list CG", br. 43/2015).

2.       Pravo učešća 

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti povratnici (fizička lica) iz opštine Bijelo Polje koji ispunjavaju slijedeće kriterijume:

 1. Da fizičko lice-povratnik posjeduje dokaz (Uvjerenje/Potvrda) izdate od nadležnog organa, kojim dokazuje da je on ili drugo lice sa prijavljene kućne liste, na evidenciji Centra za socijalni rad Bijelo Polje;

(uvjerenje/potvrda mora biti original ili ovjerena kopija ne starije od tri mjeseca od dana prijave na javni poziv)

 1. Da fizičko lice-povratnik posjeduje dokaz (uvjerenje/potvrda) izdate od nadležnog organa, kojim dokazuje da on ili drugo lice sa prijavljene kućne liste na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore – Područna jedinica Bijelo Polje;

(uvjerenje/potvrda mora biti original ili ovjerena kopija ne starije od tri mjeseca od dana prijave na javni poziv)

 1. Da je fizičko lice-povratnik starosne dobi od 18 do 65 godina starosti;

(ovjerena kopija lične karte)

 1. Da fizičko lice-povratnik ima porodicu- minimum 4 člana;

(za sve punoljetne članove sa kućne liste treba dostaviti prijavu prebivališta izdatu od

nadležnog MUP-a u opštini Bijelo Polje, ne stariju od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave na javni poziv;

-rodni listovi ili Uvjerenje/potvrda o pohađanju nastave za djecu školskog uzrasta izdata

od nadležne ustanove)

 1. Da posjeduje sopstveno zemljište – minimum 2ha ili da ima potpisan Ugovor o zakupu zemljišta na period od minimum 4-5 godina;

(dostaviti ovjerenu kopiju posjedovanog lista ili potpisan Ugovor o zakupu)

FAKULTATIVNI USLOVI: 

  1. Da posjeduje uslovni objekat za držanje stoke – minimum 10m2 prostora/grlo;
  2. Da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekata;
  3. Obezbijeđeno vodosnabdijevanje;
  4. Da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, životinjskog otpada;
  5. Posjedovanje osnovnog znanja iz oblasti stočarstva;
  6. Dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva.

Napomena: Sva dostavljena dokumenta moraju biti original ili ovjerene kopije

Korisnici granta koji budu odabrani Odlukom Komisije, prilikom potpisivanja Ugovora o dodjeli granta, biće u obavezi da osnuju Kooperativu u skladu sa važećim Zakonom o koopertivama ("Sl. list CG", br. 43/2015), prateći sve propisane uslove vezano za registrovanje kooperative i evidenciju o poslovanju. Registracijom Kooperative stiču se uslovi za dodjelu podrške, uz precizno definisana prava i obaveze ugovornih strana.

Prilikom potpisivanja Ugovora o dodjeli granta, moraju se registrovati kao poljoprivredni proizvođači (ukoliko već nisu registrovani) ili dostaviti dokaz (uvjerenje/potvrda) izdat od nadležnog organa o registarciji poljoprivrednog gazdinstva (original ili ovjerena kopija). 

3. Način izbora 

Izbor korisnika za dodjelu granta na osnovu Javnog poziva vršiće Komisija, a u skladu sa odredbama ovog Javnog poziva.

Obrazac prijave može se preuzeti lično u prostorijama Opštine Bijelo Polje – GRAĐANSKI BIRO, u ul. Slobode bb ili na upit na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. 

Dostavljanje prijava se vrši preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti na adresu: 

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE BIJELO POLJE

N/R G-dinu Vladimiru Femiću

Ul. Nedjeljka Merdovića bb, 84000 Bijelo Polje sa naznakom:

Prijava za Javni poziv 

Za program “Uspostavljanja kooperativa/socijalnih preduzeća sa ciljem stvaranja uslova za zapošljenje povratnika u zemljama Zapadnog Balkana” 

Na poleđini koverte navesti: Ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i broj telefona. Rok za dostavljanje prijava otvoren je do srijede 24.04.2019. godine, do kraja dana.

Dodatne informacije mogu se dobiti i na tel: 069/090-622. Kontakt osoba: g-đa Gorica Ćurčić. 

Kroz dodjelu osnovnih sredstava (grla stoke) i u vidu stručne podrške (upravljanje kooperativom, računovodstvene usluge, osnovne obuke za članove kooperative i veterinarske usluge) biće obezbijeđeni uslovi za ekonomsko osnaživanje i ostvarivanje prihoda za minimum pet porodica povratnika i drugih ugroženih članova zajednice, sa akcentom na romsku populaciju.