Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18 ) Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je nosilac projekta DOO „Mesopromet“ , ul.Teslina iz Bijelog Polja, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za objekat za preradu mesa i mesnih prerađevina, na urbanističkoj parceli UP23 koju čine kat.parcela br.10/1 i djelovi kat. parcela br. 10/2 i 9/1 KO Bijelo Polje i urbanistička parcela UP24 koju čini kat.parcela br.11/1 KO Bijelo Polje u ul.Industrijskoj u opštini Bijelo Polje. 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, kancelarija br.32, II sprat, svakog radnog dana u terminu od 8 do 11 časova.

Rok za javni uvid teče od dana objavljivanja  pa do  22.05.2019. godine. Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi dostaviti na adresu ovog organa, kao i na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Javna rasprava o predmetnom elaboratu održaće se u prostorijama poslovnog objekta DOO „Mesopromet“ u Bijelom Polju,  dana 22.05.2019. godine, sa početkom u 11 časova.

                       

 

                                                                                                                                                                                                        Ovlašćeno službeno lice

Danijela Lazarević, dipl.ing.tehn.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za objekat za preradu mesa i mesnih prerađevina pdf...