Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („ Sl.list CG“ , br. 75/18 ), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja- Direktorat za vodoprivredu, Rimski trg 46, Podgorica, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu Projekta: Uređenje lijeve obale rijeke Lim na potezu od vatrogasnog doma do ulice Limske u opštini Bijelo Polje.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, Sportska hala Nikoljac, svakog radnog dana u terminu od 8 do 11 časova.

Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi, mogu se dostaviti na adresu ovog organa, kao i na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja  u pisanoj formi može se izvršiti  u roku od pet (5) dana od dana objavljivanja obavještenja.

         

 

Ovlašćeno službeno lice

Danijela Lazarević                                               

                                                            SEKRETAR

Jasmin Ćorović