Obavještavamo vas da je došlo do odlaganja kursa za obuku vatrogasaca koji je objavljen na sajtu 23.07.2019. godine. Novi termin obuke biće naknadno objavljen, o kojem ćete biti blagovremeno obaviješteni.


Služba zaštite i spašavanja