“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Bistrica Clean Energy“ d.o.o. iz Podgorice, ul.Slobode bb, Business Centar Hilton, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane mHE „Bistrica“ na rijeci Bistrici, Opština Bijelo Polje.

Zahtjev o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu