Help-Hilfe zur Selbsthilfe u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore je započeo u maju 2019. godine realizaciju projekta “Prevencija katastrofa u Crnoj Gori “.

Zahvaljujući Aktion Deutschland Hilft-u, odobrena je donacija za ovaj projekat, koji nudi podizanje kapaciteta u prevenciji katastrofa  i smanjenju šteta u opštinama Kotor, Herceg Novi, Tivat, Nikšic i Bijelo Polje.

Jedna od planiraniranih aktivnosti je i obuka lica u trajanju od 30 dana za vatrogasca kao podršku vatrogasnim službama kod kojih se sprovodi obuka ili prema planu i potrebama Direktorata za vanredne situacije MUP CG.

Prijavni formular služi za odabir lica, zainteresovanih za obuku koja ce proći obuku za vatrogasca u trajanju od 30 dana kod izabrane Službe zaštite i spašavanja, odnosno vatrogasne jedinice. Na osnovu navedenih podataka vršiće se odabir korisnika / stažista u dogovoru i u skladu sa potrebama Direktorata za vanredne situacije MUP CG.

Prijava zainteresovanih trajaće u periodu od 19.08-23.08.2019. godine. Uz prijavni formular dostaviti i kopiju lične karte kao i broj tekućeg računa i naziv banke kod kojeg je otvoren.

Prijavni formular možete preuzeti ovdje...doc