Na osnovu člana 16 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Sl.list CG – opštinski propisi” br.34/11), člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br.02/18 I 34/19) Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje, u t v r đ u j e:

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

 

1. Povodom Nacrta Plana razvoja malinarstva na područiju opštine Bijelo Polje u period od 2020 do 2025. godine, organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 (petnaest) dana. Javna rasprava poćinje 16.01.2020.godine.

2. Nacrt naznačenog Plana objaviće se na veb – sajtu opštine Bijelo Polje: www.bijelopolje.co.me

3. Centralna javna rasprava održaće se 31.01.2020.godine u sali Skupštine opštine Bijelo Polje sa početkom u 12h

4. Pozivaju se građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi, javne službe i stručne institucije da se uključe u proces javne rasprave i daju svoj doprinos da sadržaj plana bude što kvalitetni.

5. Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Sportski centar “Nikoljac” Bijelo Polje, ili na email adresu  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

6. Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj.

 

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

OPŠTINA BIJELO POLJE


Nacrta Plana razvoja malinarstva na područiju opštine Bijelo Polje u period od 2020 do 2025.godine ... pdf

Zaključak povodom Nacrta Plana razvoja malinarstva na područiju opštine Bijelo Polje u period od 2020 do 2025.godine ... pdf