1.Nacrt Akcionog plana za prioritetno prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi i fizičkog okruženja osobama sa invaliditetom, stavljen je na Javnu raspravu Zaključkom br.01-018/20-73  od  17.01.2020.godine, koji je donio predsjednik Opštine.

Javna rasprava će trajati 15 dana, počev od 17.01. do 04.02.2020.godine.

2.Nacrt Akcionog plana će se objaviti na internet stranici Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me i dostaviti: odbornicima Skupštine opštine, političkim partijama, mjesnim zajednicama i nevladinom sektoru.

3.Centralna javna rasprava održaće se u konferencijskoj sali hotela „Franca”, 04.02.2020.godine, sa početkom u 12,ooh.

4.Organ lokalne uprave za sprovodjenje Javne rasprave je Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje

5.Primjedbe i sugestije zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi na adresu Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje ul.Slobode bb, ili u elektronskoj formi na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. najkasnije do 04.02.2020.godine.

6.Sekretarijat za lokalnu samoupravu će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika Javne rasprave i sačiniti izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi.

 

SEKRETARIJAT  ZA  LOKALNU  SAMOUPRAVU


Zaključak nacrta akcionog plana za prioritetno prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi i fizičkog okruženja osobama sa invaliditetom...pdf

Nacrt akcionog plana za prioritetno prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi i fizičkog okruženja osobama sa invaliditetom...pdf