Njemačka NVO Help  u okviru projekta:

‘“Unapređenje zapošljivosti - stvaranje održivih rješenja za RE stanovništvo u sjevernom dijelu Crne Gore”

raspisuje

JAVNI   POZIV

Za zainteresovane poslodavce sa područja Crne Gore

Predmet poziva:Od novembra 2019. Help-Hilfe zur Selbsthilfe je započeo realizaciju projekta “Unapređenje zapošljivosti - stvaranje održivih rješenja za RE stanovništvo u sjevernom dijelu Crne Gore”. Projekat se sprovodi  u okviru Programa Evropske unije i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu 2015-2017 i kofinansiraju ga  Vlada Crne Gore i Evropska unija u iznosu od 122, 564.22 eura . Projekat će trajati godinu dana.

Opšti cilj projekta je zapošljavanje Roma i Egipćana, kroz obuku na radu. Projektom će biti obuhvaćene opštine Berane i Bijelo Polje

Projekat uključuje, organizaciju motivacionih radionica za nezaposlene i poslodavce,  plaćenu obuku na radu za 37 Roma i Egipćana u  Bijelom Polju i Beranama u periodu od 6 mjeseci i licenciranu/stručnu obuku za 10 polaznika obuke na radu.

Prava i uslovi učešća:Za sve poslodavce zainteresovane da prime kandidate/kinje za obuku na radu biće organizovane 2 motivacione radionice u Beranama i Podgorici, u februaru 2020. godine. Na njima poslodavci mogu dobiti detaljne informacije o projektu i saznati kako doći do kvalitetno obučenog radnika. Ukoliko su zainteresovani, u obavezi su da podnesu prijavni formular kojim pokazuju interesovanje za obuku na radu nekog od nezaposlenih u njihovom preduzeću. Detalji o datumima održavanja radionica, kao i prijavni formular za poslodavce, biće dostupni na sajtu Help-a, (www.help-ev.co.me), u Help-ovim kancelarijama u Beranama, Bijelom Polju i Podgorici,kancelariji za Rome u Bijelom Polju  kao i na sajtu  Opštine Bijelo Polje - partnera na projektu. Formular će biti dostupan i na radionicama,  a predstavlja početni dokument u procesu identifikacije i odabira poslodavaca. Poslodavci će obezbijediti neophodnu obuku na radu, dok će Help obezbijediti finansijsku podršku za novozaposlene.Predaja prijavnih formulara od strane zainteresovanih poslodavaca trajaće od 10 januara  do 20.februara 2020. Za sve informacije obratiti se kancelairiji Help-a  na broj 050 431 098.     

 

Projektom je planirana obuka na radu kod različitih poslodavaca za 37 pripadnika romske i egipćanske populacije...pdf