Obavještavaju se kanditati koji su predali dokumentaciju za mjesto pripravnika, u Službi zaštite i spašavanja da će se razgovor sa kandidatima obaviti 14.02.2020 godine u zgradi Službe zaštite i spašavanja u kancelariji komandira sa počekom u 10 časova.

Kontakt tel: 069/875-982               

 

Služba zaštite i spašavanja