lzdaje se odobrenje za totalnu obustavu saobraćaja na dijelu ulice Lipničke u Bijelom Polju,koja prolazi  ispod željezničkog mosta br.7 na km 299 + 348,19 pruge,u trajanju od 10 dana,u dnevnom intervalu od  08h do 12h i u intervalu  od 14h do 17h,radi izvođenja radova na na sanaciji mosta.

Totalna obustava saobraćaja u navedenim intervalima vršiće se od 29.09.2020.godine do 08.10.2020.godine.

lzvođač radova je dužan da prije početka radova,postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju i obezbijedi mjesto u kojem se izvode radovi i da tu signalizaciju  održava tokom izvođenja radova,a nakon završetka radova da je  ukloni,a sve u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji ("Sluzbeni list CG" br.032/14)

lzvođač radova je dužan da u toku obustave saobraćaja,postavi privremenu saobraćajnu signalizaciju za regulisanje izmjene režima saobraćaja,na predmetnom putu i da tu signalizaciju održava u toku trajanja obustave saobraćaja,a nakon završetka obustave saobraćaja da je ukloni,u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji ("Sluzbeni  list CG" br.032/14)

Po završetku  radova svi  elementi  puta se moraju dovesti  u prvobitno ispravno  stanje.

 

Sekretarijat  za stambeno komunalne  poslove i  saobracaj