Dana 30.09.2020.godine doći će do totalne obustave saobraćaja na dijelu ulice Voja Lješnjaka, od raskrsnice sa ulicom 13.jula (Dom Zdravlja) do raskrsnice sa ulicom Partizanskom (dvoriste OŠ ''Dušan Korac'').Totalna obustava saobraćaja se vrši zbog radova na izradi temeljne stope predviđene pasarele u sklopu izgradnje nove zgrade OŠ ''Dušan Korać.''

 

Sekretarijat  za stambeno komunalne   poslove   i saobraćaj