U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2021. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 147 Poslovnika Skupštine (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisi br.19/18), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine.

Nevladine organizacije sa područja Opštine mogu predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada za 2021.godinu, dostaviti Službi Skupštine najkasnije do 10.12.2020.godine, kako bi blagovremeno pripremili Program rada Skupštine Opštine za 2021.godinu.

 

 

                                                                                                       Predsjednica

                                                                                                     Nemša Omerhodžić,s.r.