U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Bijelo Polje za 2021. godinu, Služba Skupštine je shodno članu 147 Poslovnika Skupštine  (“Sl.list Crne Gore-opštinski propisi br.19/18), preduzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada Skupštine.

Mjesne zajednice sa područja Opštine mogu predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada za 2021. godinu, dostaviti Službi Skupštine najkasnije do 10.12.2020. godine, kako bi Služba Skupštine blagovremeno pripremila Program rada Skupštine Opštine za 2021. godinu.

 

                                                                                                       Predsjednica

                                                                                                      Nemša Omerhodžić,s.r.