Na osnovu člana 16 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Sl.list CG – opštinski propisi” br.34/11), člana 167 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br.02/18 I 34/19) Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj opštine Bijelo Polje, u t v r đ u j e:

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Povodom Nacrta Odluke  o auto- taksi prevozu na teritoriji Opštine Bijelo Polje

  1. organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 (petnaest) dana. Javna rasprava poćinje 27.11.2020.godine.

 

  1.  Nacrt naznačene  Odluke  objaviće se na veb – sajtu opštine Bijelo Polje: www.bijelopolje.co.me
  2. Centralna javna rasprava održaće se 11.12.2020.godine u sali Skupštine opštine Bijelo Polje sa početkom u 12h

 

  1. Pozivaju se građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije, organi, javne službe i stručne institucije da se uključe u proces javne rasprave i daju svoj doprinos da sadržaj Odluke bude što kvalitetni.

 

  1. Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Sekretarijatu za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Sportski centar “Nikoljac” Bijelo Polje, ili na email adresu  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

  1. Sekretarijat za preduzetništvo i  ekonomski razvoj će razmotriti primjedbe,predloge i  sugestije učesnika  javne rasprave i  sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

 

SEKRETARIJAT ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

OPŠTINA BIJELO POLJE


Odluka o auto-taksi prevozu na teritoriji Opštine Bijelp Polje...pdf

Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o auto-taksi prevozu nan teritoriji Opštine Bijelo Polje..pdf