Na osnovu člana 9, stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje,  donosi

ODLUKU

o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje

Za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje, izabran je:

  1. Milorad Mitrović, predložen od strane NVO “Korak promjene” iz Bijelog Polja, NVO „Razvojni centar“ iz Bijelog Polja , NVO „Bjelopoljski demokratski centar“ iz Bijelog Polja, NVO“Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica opštine Bijelo Polje“ iz Bijelog Polja, NVO „Zelena dolina“ iz Bijelog Polja, NVO „Ekološko društvo Breznica“ iz Pljevalja, NVO „Novi poredak“ iz Bijelog Polja, NVO „Bjelopoljski savez Nevladinih organizacija“,NVO“Organizacija za zaštitu flore i faune „otpor“ iz Bijelog Polja.

Obrazloženje

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, je, dana 09.12.2020.godine, objavila Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje. U predviđenom roku za predlaganje kandidata za sastav Komisije za ocjenu Elaborata, predložen je, Milorad Mitrović, predložen od strane NVO “Korak promjene” iz Bijelog Polja, NVO „Razvojni centar“ iz Bijelog Polja , NVO „Bjelopoljski demokratski centar“ iz Bijelog Polja, NVO“Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica opštine Bijelo Polje“ iz Bijelog Polja, NVO „Zelena dolina“ iz Bijelog Polja, NVO „Ekološko društvo Breznica“ iz  Pljevalja, NVO „Novi poredak“ iz Bijelog Polja, NVO „Bjelopoljski savez Nevladinih organizacija“,NVO“Organizacija za zaštitu flore i faune „otpor“ iz Bijelog Polja. Na osnovu člana 7, Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), utvrđeno je da je za imenovanog dostavljena propisana dokumentacija.

Shodno članu 9, stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polj izabrao je Milorad Mitrovića jer je za njega dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Iz dostavljene biografije je utvrđeno da je Milorad Mitrović iz NVO „Ekološko društvo Breznica“ iz  Pljevalja, učestvovao u velikom broju ekoloških projekata. 

Na osnovu navedenog, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje donosi odluku kojom je Milorad Mitrović izabran za člana Komisije za ocjenu za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu.

Pravna pouka: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana prijema iste, Glavnom administratoru Opštine Bijelo Polje, a preko ovog organa.

 

SEKRETAR

 Jasmin Ćorović


Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, objavljuje

Lista kandidata

 koji su predloženi za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje

Na osnovu javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje, na adresu Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje prispjeli su sljedeći prijedlozi:

  1. Milorad Mitrović, predložen od strane NVO “Korak promjene” iz Bijelog Polja, NVO „Razvojni centar“ iz Bijelog Polja , NVO „Bjelopoljski demokratski centar“ iz Bijelog Polja, NVO“Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica opštine Bijelo Polje“ iz Bijelog Polja, NVO „Zelena dolina“ iz Bijelog Polja, NVO „Ekološko društvo Breznica“ iz Pljevalja, NVO „Novi poredak“ iz Bijelog Polja, NVO „Bjelopoljski savez Nevladinih organizacija“,NVO“Organizacija za zaštitu flore i faune „otpor“ iz Bijelog Polja.

 Prijedlozi su blagovremeni i uz svu potrebnu dokumentaciju.

U skladu sa članom 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave, ("Službeni list Crne Gore", br. 041/18 od 28.06.2018), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, će u roku od pet dana od dana objavljivanja ove Liste, donijeti odluku o izboru kandidata.

 

SEKRETAR

Jasmin Ćorović


Odluka o izboru kandidata koji je predložen za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u opštini Bijelo Polje...pdf