Na osnovu člana 6. i 7. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 12/17 i 45/19), Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, objavljuje

 L I S T U

studenata koji su dobili stipendiju za 2020/21.godinu

 1. Radojević Đorđe, V godina, Stomatološki fakultet Beograd ------------ 10,00
 2. Madžgalj Šućro, VI godina, Medicinski fakultet Beograd ---------------- 10,00
 3. Minić Nikola, II godina , Arhitektonski fakultet Beograd ------------------ 10,00
 4. Husović Semra, IV godina, Filološki fakultet Nikšić ----------------------- 10,00
 5. Zeković Vuk, IV godina, Fakultet za biznis i turizam Budva ------------- 10,00
 6. Lalević Miloš, V godina, Fak.za sao.komunik.ilogistiku Budva --------- 10,00
 7. Laban Mladen, II godina, Poslovni engleski jezik Podgorica ----------- 10,00
 8. Softić Edita, V godina, Engleski jezik Podgorica --------------------------- 10,00
 9. Simović Ilona, I godina, master stud. Filološki fakultet Nikšić ------------ 9,93
 10. Bulatović Tijana, II godina, Psihologija Nikšić -------------------------------- 9,92
 11. Čabarkapa Jovana, II godina, Ekonomski fak. Podgorica ----------------- 9,88
 12. Bulatović Nemanja, master studije, Pravni fak.Podgorica ----------------- 9,87
 13. Šabović Adisa, master studije, Filozofki fak. Nikšić ------------------------- 9,83
 14. Dizdarević Admir, II godina, Fak.za inf.sisteme i teh. Podgorica -------- 9,80
 15. Kojović Svetlana, III godina, Ekonomski fakultet Podgorica -------------- 9,80
 16. Smailović Erna, V godina, Engleski jezik i knjiž. Podgorica -------------- 9,77
 17. Piper Jelena, V godina, Elektortehnički fak. Beograd ---------------------- 9,76
 18. Perošević Viktorija, IV godina, Fak. likovnih umjet. Cetinje --------------- 9,75
 19. Vučinić Dušan, IV godina, Engleski jezik Podgorica ------------------------ 9,72
 20. Madžgalj Vladimir, IV godina, Medicinski fakultet Niš ---------------------- 9,69
 21. Karličić Milica, III godina, Matematika Beograd ------------------------------ 9,63
 22. Radović Kristina, II godina, Predškolsko obrazovanje Nikšić ------------ 9,62
 23. Đerković Slavica – Sara, II godina, Medicinski fak. Podgorica ----------- 9,61
 24. Beganović Merima, III godina, Psihologija Novi Pazar --------------------- 9,60
 25. Zajmović Jasmina, I godina master stud. Poljoprivredni fak. BP -------- 9,60
 26. Novović Ljiljana, V godina, Farmaceutski fak. Beograd ------------------- 9,58
 27. Pavićević Sandra, III godina, Filozofski fak. Nikšić ------------------------- 9,58
 28. Radović Jovana, I godina master stud. Bezbednost Beograd ----------- 9,57
 29. Kruškić Teodora, I god. master stud. Filološki fakultet Beograd -------- 9,56
 30. Rakonjac Natalija, V godina, Engleski jezik Podgorica -------------------- 9,54
 31. Šćekić Monika, III godina, Grafički dizajn UDG Podgorica ---------------- 9,53
 32. Međedović Emina, II godina, Metaluško-tehnolo.fak. Podgorica -------- 9,53
 33. Bugarin Ana, II godina, Primijenja psihologija UDG Podgorica ---------- 9,50
 34. Gredić Amra, II godina, Primijenja psihologija UDG Podgorica ---------- 9,50
 35. Kasumović Aida, V godina, Politehnika UDG Podgorica ------------------ 9,50
 36. Ševčenko Nikolina, VII godina, Biotehnologija Moskva -------------------- 9,50
 37. Banda Eldina, V godina, Farmacija Podgorica ------------------------------- 9,48
 38. Bulatović Nikoleta, III godina, Fak.umjetnosti UDG Pod. ------------------ 9,48
 39. Cmiljanić Nadežda, III godina, Ekonomski fak. Podgorica ---------------- 9,47
 40. Čindrak Vildan, II godina, Medicinski fak. Podgorica ----------------------- 9,45
 41. Furtula Aleksandra, III godina, FON Beograd -------------------------------- 9,45
 42. Maslak Dina, III godina, Učiteljski fak. Leposavić --------------------------- 9,43
 43. Damjanović Violeta, master studije Poljoprivredni fak. BP. --------------- 9,43
 44. Zaimović Melisa, III godina, Psihologija Nikšić ------------------------------- 9,42
 45. Đukić Marijana, III godina, Pedagogija Nikšić -------------------------------- 9,42
 46. Pejić Ana, master studije Poslovna ekonomija Beograd ------------------ 9,42
 47. Idrizović Ajla, II godina, Ekonomija Novi Pazar ------------------------------ 9,40
 48. Numanović Mirza, V godina, Politehnika UDG Podgorica ---------------- 9,40
 49. Kujović Amila, IV godina, Hemijski i bio.inž. SAD --------------------------- 9,39
 50. Hasić Arnela, V godina, Engleski jezik Podgorica --------------------------- 9,38
 51. Omerović Senida, IV godina, Arhitektonski fak. Podgorica --------------- 9,38
 52. Rakonjac Tijana, IV godina, Farmacija Podgorica -------------------------- 9,33
 53. Radović Antonina, II godina Pravni fakultet Podgorica -------------------- 9,32
 54. Topuzović Milada, V godina, Medicinski fak. Podgorica ------------------- 9,31
 55. Miladinović Filip, II godina, Muzička akademija Cetinje -------------------- 9,28
 56. Čindrak Enisa, III godina, Politehnika UDG Podgorica -------------------- 9,27
 57. Majstorović Haris, III godina, Farmacija Podgorica ------------------------- 9,27
 58. Batilović Sejla, IV godina, Medicinski fak. Podgorica ----------------------- 9,24
 59. Pavlović Jelena, II godina, Fak.teh.nauka Čačak --------------------------- 9,20
 60. Ćetković Katarina, IV godina, Pedagoški fak. Užice ------------------------ 9,18
 61. Golubović Vukosav, doktor.stud. Poljoprivredni fak. Beograd ----------- 9,17
 62. Konatar Andrijana, IV godina, Medicinski fak. Podgorica ----------------- 9,17
 63. Kajabegović Jasmina, III godina, Medicinski fak. Podgorica ------------- 9,16
 64. Mekić Emir, II god. Master studija Milano ------------------------------------ 9,15
 65. Idrizović Anis, III godina, Optički inženjering USA -------------------------- 9,15
 66. Živković Milica, IV godina, Fakultet vizuelnih umje. ------------------------ 9,14
 67. Femić Andrej, II godina, Međ,ekonimija, fin. I biz. UDG Podg. ---------- 9,13
 68. Drobnjak Ksenija, I god. Master.stud. Mašinsko inženj. Zrenjanin ----- 9,12
 69. Čabarkapa Lazar, IV godina, Ruski jezik i knji. Nikšić --------------------- 9,08
 70. Međedović Anida, III godina, Farmacija Novi Sad -------------------------- 9,04
 71. Tomić Marko, II godina, Fak,za inf.sisteme i teh.UDG Podg. ------------ 9,03
 72. Dulović Katarina, II godina, Ekonomski fak. Podgorica -------------------- 9,03
 73. Kučević Seida, IV godina, Muzička akademija Cetinje --------------------- 9,03
 74. Knežević Jelena, VI godina, Medicinski fak. Novi Sad --------------------- 9,00
 75. Erović Edin, II godina, Medicinski fak. K. Mitrovica ------------------------- 9,00
 76. Osmanović Rabela, V godina Farmacija Turska ---------------------------- 9,00
 77. Zoronjić Nina, II godina, Medicinski fakultet Podgorica -------------------- 8,87
 78. Tomašević Milica, IV godina, Farmacija Podgorica ------------------------- 8,84
 79. Bajramspahić Alden, apsolvent, Arhitektura Maribor ---------------------- 8,80
 80. Trubljanin Adela, V godina Polit. UDG Arhitek. I dizajn Podg. ----------- 8,80
 81. Lukić Milena, V godina Arhitektonski fakultet Podgorica ------------------ 8,77
 82. Minić Aleksandra, IV godina, Medicinski fakultet Podgorica ------------- 8,75
 83. Tvrdišić Pavle, V godina, Arhitektonski fakultet Podgorica --------------- 8,73
 84. Madžgalj Danilo, III godina Građ-arhitektonski fak. Niš -------------------- 8,72
 85. Lukač Ena, IV godina, Arhitektonski fakultet Podgorica ------------------- 8,66
 86. Idrizović Demir, V godina, Arhitektonski faku. Podgorica ----------------- 8,63
 87. Damjanović Jovana, V godina, Arhitektonski fak. Podg. ------------------ 8,63
 88. Radović Milorad, Fak.teh.nau.infor.teh. Novi Sad --------------------------- 8,55
 89. Hasanbegović Nejra, II godina, Dizajn i arhi. Turska ----------------------- 8,50
 90. Kovačević Nermin, II godina, Fak.za info.sis.i teh.UDG Podgor. -------- 8,50
 91. Luković Neda, III godina, sof.i infor. Inženj. Beograd ----------------------- 8,50
 92. Mahmutović Dženita, III godina, Geodezija UDG Podgorica ------------- 8,50
 93. Božanović Dušica, IV godina, Arhitektonski fak. Podgorica -------------- 8,47
 94. Rakonjac Lazar, III godina, PMF Račun.i infor.teh. Podgorica ----------- 8,47
 95. Suljević Elma, II godina, Njemački jezik i knjiž. Nikšić --------------------- 8,43
 96. Lukić Vera, III godina, Arhitektonski fakultet Podgorica ------------------- 8,42
 97. Alihodžić Edin, III godina, Arhitektonski fakultet Podgorica --------------- 8,40
 98. Bulatović Nikola, V godina, Arhitektonski fakultet Podgorica ------------- 8,37
 99. Vuković Tanja, II godina, Infor. Inženjering, Novi Sad --------------------- 8,36
 100. Radončić Ilda, II godina, Opšta hemija Sarajevo --------------------------- 8,36
 101. Hajduković Jelena, IV godina Farmacija Podgorica ----------------------- 8,32
 102. Madžgalj Tara, II godina, Njemački jezik Nikšić ------------------------------ 8,27
 103. Cvijović Marija, III godina, Vaspitač u predško.usta. Leposavić -------------- 8,27
 104. Šipkar Marizela, III godina, Predškolsko vas.i obraz. Nikšić ------------------ 8,25
 105. Hodžić Adelisa, III godina, Predškolsko vas.i obraz. Nikšić ------------------- 8,25
 106. Nišavić Nataša, III godina, Nedicinski fakultet Podgorica ---------------------- 8,25
 107. Adrović Anita, II godina, Prehrambene tehnologije Sarajevo ------------------ 8,25
 108. Kovačević Pavle, II godina, Elektortehnika Budimpešta ------------------------ 8,25
 109. Popović Milinko, VI godina, Medicinski fakultet K. Mitrovica ---------------- 8,24
 110. Bubanja Valentina, IV godina, Medicinski fakultet Podgorica ----------------- 8,23
 111. Višnjić Selma, IV godina, Medicinski fakultet Podgorica ---------------------- 8,15
 112. Mušović Elma, II godina, Medicinski fakultet Podgorica ------------------------ 8,14
 113. Gutić Nikola, II godina, Informacione tehnologije Beograd -------------------- 8,11
 114. Đačić Nataša, III godina, Informacioni inženjering Novi Sad ------------------ 8,10
 115. Konatar Anja, IV godina, Arhitektonski fakultet Podgorica -------------------- 8,07
 116. Dizdarević Ema, II godina, Geodezija UDG Podgorica ------------------------- 8,07
 117. Đalović Vasilisa, III godina, Biomedicinski inženjering Torino --------------- 8,02
 118. Mekić Lejla, IV godina, Pedagogija – vaspitač Novi Pazar --------------------- 8,00
 119. Asanović Danilo, V godina, Medicinski fakultet Niš ---------------------------- 8,00
 120. Gutić Radoman, II godina, Geodezija i geomatika Novi Sad ------------------- 8,00
 121. Matijašević Aleksa, I godina Elektotehnički fak Podgorica ----------------- Luča A
 122. Čampar Vasilije, I godina, Elektortehnički fakultet Podgorica ------------- Luča A
 123. Madžgalj Dragana, I godina, Arhitektonski fakultet Podgorica ------------- Luča A
 124. Janketić Anđela, I godina, Arhitektonski fakultet Podgorica --------------- Luča A
 125. Madžgalj Irena, I godina, Ekonomski fakultet Sjeverna Makedonija ----- Luča A
 126. Trubljanin Enisa, I godina, Matematika UDG Podgorica ------------------- Luča A
 127. Kljajević Milica, I godina, Filološki fakultet Nikšić ------------------------- Luča A
 128. Bošković Stefan, I godina, Građevinski fakultet, Podgorica ---------------- Luča A
 129. Ćatović Amina, I godina, Medicinski fakultet Turska ----------------------- Luča A
 130. Simonović Radivoje, I godina, PMF računarske nauke Podgorica -------- Luča A
 131. Kurgaš Dino, I godina, Medicinski fakultet Podgorica ---------------------- Luča A
 132. Veličković Tijana, I godina, Ekomomski fakultet Podgorica --------------- Luča A
 133. Gogić Aćim, I godina, PMF Matematika Podgorica ------------------------- Luča A
 134. Zajmović Ajlan, I godina, PMF Matematika Podgorica --------------------- Luča A
 135. Kujović Amela, I godina, PMF Matematika Podgorica ---------------------- Luča A
 136. Šćekić Sara, I godina, Farmacija Podgorica ----------------------------------- Luča A
 137. Crnovršanin Damir, I godina, Elektortehnički fak. Podgorica -------------- Luča A
 138. Muratović Ajla, I godina, Ekonomski fakultet Podgorica ------------------- Luča A
 139. Vukić Vladan, I godina, Medicinski fakultet Beograd ----------------------- Luča A
 140. Pačariz Amina, I godina, Farmacija Podgorica ------------------------------- Luča A
 141. Crnovršanin Adis, I godina, Građevinski fak. Podgorica -------------------- Luča A
 142. Krgović Miloš, I godina, Elektrotehnički fak. Podgorica ------------------- Luča A
 143. Timotijević Miloš, I godina, Elektrotehnički fak. Podgorica --------------- Luča A
 144. Hasanagić Aldina, I godina, Elektrotehnički UDG Podgorica -------------- Luča A
 145. Balević Uroš, I godina, Veterinarski fakultet Beograd ----------------------- Luča A
 146. Bradić Tamara, I godina Engleski jezik I knjiž. Podgorica ------------------ Luča A
 147. Kuč Eldina, I godina, Ekonomski fakultet Podgorica ------------------------ Luča A
 148. Šećković Tamara, I godina, Pravni fakultet Podgorica ----------------------- Luča B
 149. Pućurica Tea, I godina, Grafički dizaj UDG Podgorica --------------------- Luča B
 150. Rudić Andrijana, I godina, Logopedija Beograd ----------------------------- Luča B
 151. Gušmirović Amina, I godina, Farmacija Sarajevo --------------------------- Luča B
 152. Tvrdišić Anđela, I godina, Psihologija UDG Podgorica -------------------- Luča B
 153. Vuković Jana, I godina, Arhitektonski fakultet Beograd -------------------- Luča B
 154. Bošković Mila, I godina, Medicinski fakultet Podgorica -------------------- Luča B
 155. Barać Nikola, I godina, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad ----------------- Luča B
 156. Zulović Minela, I godina, Medicinski fakultet Podgorica ------------------- Luča B
 157. Popović Anđela, I godina, Ekonomski fakultet Podgorica ------------------ Luča B
 158. Crnovršanin Lejla, I godina, Politehnika UDG Podgorica ------------------- Luča B
 159. Bećirbašić Ilma, I godina, Ekonomski fakultet Podgorica -------------------- Luča B
 160. Petrić Ljubica, I godina, Ekonomski fakultet Podgorica --------------------- Luča B
 161. Radović Jovana, I godina, Građevinski fakultet Podgorica ------------------ Luča B
 162. Mehović Ermin, I godina, Mašinski fakultet Podgorica --------------------- Luča B
 163. Beganović Ajla, I godina, Arhitektonski fakultet Podgorica ---------------- Luča B
 164. Grba Aleksandra, I godina, Građevinski fakultet Podgorica ---------------- Luča B
 165. Rovčanin Jovana, I godina, Građevinski fakultet Podgorica ---------------- Luča B
 166. Konatar Aleksa, I godina, Građevinski fakultet Podgorica ------------------ Luča B
 167. Smolović Magdalena, I godina, Filološki fakultet Nikšić ------------------- Luča B
 168. Mrdak Jovana, I godina, Ekonomski fakultet Podgorica -------------------- Luča B
 169. Čindrak Džejla, I godina, Arhitektonski fakultet Beč ------------------------ Luča B
 170. Mujović Ivan, I godina, Elektotehnički fakultet Podgorica ----------------- Luča B
 171. Nedović Neda, I godina, PMF Biologija Podgorica -------------------------- Luča B
 172. Gredić Hana, I godina, Farmacija Sarajevo ------------------------------------ Luča B
 173. Kapetanović Armin, I godina, Njemački jezik I knjiž. Nikšić -------------- Luča B
 174. Nedović Andrijana, I godina, PMF Račun. i inf. the. Podgorica ----------- Luča B
 175. Vojinović Anđela, I godina, Psihologija UDG Podgorica ------------------- Luča B
 176. Ćinćur Nemanja, I godina, Internet tehnologije Beograd -------------------- Luča B
 177. Veličković Milica, I godina, FPN Socijalni rad Podgorica ------------------ Luča B
 178. Arslanović Nejra, I godina, Njemački jezik i knjiž. Nikšić ------------------ Luča B
 179. Hašinović Belma, I godina, Građevinski fakultet Podgorica ---------------- Luča B
 180. Šćepanović Pavle, I godina, Engleski jezik Podgorica ----------------------- Luča B
 181. Beganović Elma, I godina, Farmacija Sarajevo ------------------------------- Luča B
 182. Zaimović Damir, II godina Poljoprivredni fak. B. Polje -- stav 2 tačka 1 konkursa
 183. Dobrilović Miloš, III godina, Ekomomski fak. B. Polje – stav 2 tačka 1 konkursa
 184. Božović Dragana, III godina, Ekonomski fak. B. Polje – stav 2 tačka 1 konkursa
 185. Perović Nemanja, IV godina, Pravni fak. Podgorica ----- stav 2 tačka 1 konkursa
 186. Nedović Milun, I godina, FPN Podgorica ------------------ stav 2 tačka 1 konkursa
 187. Ćatović Amir, II godina, Pravni fak. B Polje -------------- stav 2 tačka 1 konkursa
 188. Rutović Danijela, II godina, Pravni fak. B. Polje --------- stav 2 tačka 1 konkursa

 

U Bijelom Polju                                                                                                                                                                                          

25.12.2020. god.   

VD  SEKRETARKA

                                                                                                                                                                                Dina Mustajbašić


Na osnovu člana 6. i 7. Odluke o stipendiranju redovnih studenata u Opštini Bijelo Polje („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 12/17 i 45/19) Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, objavljuje

 L I S T U

 studenata koji nijesu dobili stipendiju za 2020/21. godinu

 1. Ličina Arnela, III godina, Filozofski fakultet Nikšić -------------------------- 8,93
 2. Gojačanin Dijana, III godina, Poljoprivredni fak. B. Polje ------------------ 8,88
 3. Salemović Nadina, II godina, Ekonomski fakultet Podgorica ------------- 8,75
 4. Šćekić Bogdan, II godina, Pravni fakultet Podgorica ----------------------- 8,72
 5. Radović Kristina, II godina, FPN Podgorica ---------------------------------- 8,62
 6. Pavićević Pavle, III godina, Fakultet za sport Nikšić ------------------------ 8.07
 7. Nikolić Aleksandar, III godina, Pravni fakultet Podgorica ------------------ 8,01
 8. Femić Bojana, V godina, Medicinski fakultet Podgorica ------------------ 7,96
 9. Destanović Erna, II godina, Građevinski fakultet Podgorica -------------- 7,95
 10. Krunić Aleksandra, II godina, Elektrotehnički fak. Podgorica ------------- 7,82
 11. Nikolić Peko, II godina, Elektrotehnički fakultet Podgorica ---------------- 7,41
 12. Zeković Milijana, I godina, master studija Građevinski fak. Podg. ------ 7,09
 13. Vujošević Miljan, III godina, Bezbjednost UDG Podgorica ---------------- 7,07
 14. Zeković Slaviša, IV godina, Matematika Podgorica ------------------------- 6,83
 15. Franca Nejla, II godina, Medicinski fakultet podgorica --------------------- 6,82
 16. Martinović Ema, III godina, Pomorski fakultet Bar -------------------------- 6,66
 17. Dragović Marija, II godina, Elektrotehnički fak. Podgorica ---------------- 6,44
 18. Kolić Arabela, I godina, Biologija Podgorica ------------------------- nema Luču
 19. Šabović Lejla, I godina, Filološki fakultet Nikšić -------------------- nema Luču
 20. Veličković Stefan, I godina, PMF Podgorica ------------------------- nema Luču
 21. Beganović Adelisa, I godina, Ekonomski fak. B. Polje ------------ nema Luču
 22. Mekić Ermina, I godina, Ekonomski fak. Bijelo Polje -------------- nema Luču
 23. Karadžić Anđela, I godina, FPN Podgorica -------------------------- nema Luču
 24. Sadiković Seid, II godina, Medicinski PG -- nema statut redovnog studenta
 25. Muradbašić Alem, I godina, Infor.teh.PG -------------- nepotpuna dokumenta
 26. Softić Lejla, I godina, Ekonomski fak. PG ------------- nepotpuna dokumenta

 

 U Bijelom Polju                                                                                                                                                                                        

25.12.2020.god.                                                                                                                                                                                     

VD SEKRETARKA

Dina Mustajbašić


Lista studenata koji su dobili stipendiju za 2020/21.godinu...pdf

Lista studenata koji nijesu dobili stipendiju za 2020/21.godinu...pdf