Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj i Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje obavještavaju javnost da će se u narednim danima održati prezentacije dva opštinska Programa mjera i to: Program mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede za 2022. godinu i Program mjera za podsticaj ruralnog i održivog razvoja za 2022. godinu (‘’Sl list Crne Gore’’ – opštinski propisi 022/22).

Prezentacije programa će se održati u većim mjesnim zajednicama i to:

 1. Utorak 07.06.2022.godine
 • Ravna Rijeka, 09:00 h
 • Kanje, 10:30 h
 • Potkrajci, 12:00 h
 1. Srijeda 08.06.2022.godine
 • Grančarevo, 9:00 h
 • Bistrica 10:30 h
 • Tomaševo, 12:00 h
 • Pavino Polje 13.30
 1. Četvrtak 09.06.2022.godine
 • Brzava, 09:00 h
 • Lozna, 10:30 h
 • Zaton, 12:00 h
 • Rasovo 13.30 h
 1. Petak 10.06.2022.godine
 • Crhalj, 09:00 h
 • Godijevo, 11:00 h
 • Goduša, 13:00 h

 

Za mjesto održavanja građani se mogu informisati kod predsjednika MZ koje su navedene u Planu posjeta (obično se radi o domu mjesne zajednice).


 

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj