Na osnovu člana 20 stav 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, br. 04/17), Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022. godini, d o n i j e l a  j e

RANG LISTU BIZNIS PLANOVA

Shodno Javnom pozivu za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022. godini

 

Broj

Naziv

Bodova

Ocjena

1.      

Biznis plan: Dječija igraonica – rođendaonica Dreamland

Preduzetnik: Nenad Vuković

270

54,0

2.      

Biznis plan: „Dimljena marinirana riba“

Preduzetnik: Marija Nedović

260

52,0

 

3.      

Biznis plan: Turistički info – bar „Vraneš“

Preduzetnik: Božo Kljajević

255

51,0

4.      

Biznis plan: Butik „New Fashion“

Preduzetnik: Damir Martinović

233

46,6

5.      

Biznis plan: HASHTAG

Preduzetnik: Haris Numanović

229

45,8

6.      

Biznis plan: Perionica Kovačević

Preduzetnik: Lazar Kovačević

223

44,6

7.      

Biznis plan: Uramljivanje i kaširanje

umjetničkih slika i ogledala

Preduzetnik: Amel Crnovršanin

217

43,4

 

8.      

Biznis plan: Restoran i kafe bar „Na obali“

Preduzetnik: Ećo Amer

213

42,6

9.      

Biznis plan: Frizerski salon

Preduzetnik: Alan Grbović

210

42,0

 

Ova Rang Lista je konačna.

 

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022. godini, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Konačne Rang liste biznis planova, donijeće Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata – biznis planova namijenjenih za mlade preduzetnike.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Haris Malagić


Rang lista biznis planova za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za mlade preduzetnike u 2022.godini...pdf