Na osnovu člana 29 Poslovnika Skupštine Opštine Bijelo Polje (Sl.list CG-opštinski propisi br. 34/11) s a z i v a m;

XVIII (osamnaestu) sjednicu Skupštine Opštine Bijelo Polje, za 28.03.2013 godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u velikoj sali  Skupštine Opštine  Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

      Zapisnik sa XVII sjednice Skupštine Opštine

1.    Izvještaj o radu Skupštine Opštine za 2012 godinu;

2.    Izvještaj o radu predsjednika Opštine i ostvarivanje funkcija lokalne uprave za 2012 godinu;

3.    Izvještaj o radu glavnog administratora Opštine za 2012 godinu;

4.    Prijedlog Odluke o pristupanju izmjena i dopuna Statuta Opštine;

5.     Prijedlog Odluke o pristupanju izmjena i dopuna Poslovnika Skupštine;

6.    Izvještaj o radu Javnog preduzeća za komunalno-sambenu djelatnost “Lim” za 2012 godinu, sa Programom rada za 2013 godinu;

7.    Izvještaj o radu Javnog preduzeća Vodovod “Bistrica” za 2012 godinu sa Programom rada za 2013 godinu;

8.     Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za djelatnosti kulture” za 2012 godinu sa   

      Programom rada za 2013 godinu;

9.    Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za sport i rekreaciju”za 2012 godinu sa   

      Programom rada za 2013 godinu;

10.  Izvještaj o radu Javne ustanove “Centar za podršku djeci i porodici” za 2012 godinu sa   

       Programom rada za 2013 godinu;

11.    Izvještaj o radu Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju

 “Tisa” za 2012 godinu sa Programom rada za 2013 godinu;

12.  Izvještaj o radu Javne ustanove “Ratkovićeve večeri poezije” za 2012 godinu sa Programom rada za 2013 godinu;

13.  Informacija o stanju primarne zdravstvene zaštite na području Opštine za 2012 godinu;

14.  Informacija o stanju sekundarne zdravstvene zaštite na području Opštine za 2012 godinu;

15.  Informacija o ostvarivanju socijalne politike u Opštini Bijelo Polje u 2012 godini;

16.  Informacija o stanju energetskih objekata i kvalitetu snabdijevanja električnom energijom na području Opštine Bijelo Polje;

17.  Informacija o stanju bezbijednosti u Opštini Bijelo Polje za 2012 godinu;

18.   Informacija o broju i strukturi nezaposlenih u Opštini Bijelo Polje za 2012 godinu;   

19.  Prijedlog Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama ;

20.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenim objektima;

21.  Prijedlozi odluka  iz imovinsko-pravne oblasti;

22.  Izbori, imenovanja i razrješenja;

23.  Odbornička pitanja i odgovori.

 

Napomena: Materijali pod tačkom 2,3 i 12 naknadno će Vam biti dostavljeni.

          Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.

 

Broj:02-785

Bijelo Polje, 19.03.2013.godine

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE

                                                                                                                          PREDSJEDNIK,

Džemal Ljušković,s.r