Direktorat glavnog državnog arhitekte i razvoja arhitekture poziva stručnu javnost da uzme učešće u okruglim stolovima na kojima će se stručnoj javnosti prezentovati dosadašnji rad na izradi Državnih smjernica razvoja arhitekture.

Strategija razvoja Arhitekture i urbanizma u Crnoj Gori treba da prepozna i ukaže na probleme, uzroke i posljedice aktuelnog stanja u prirodnom i stvorenom/izgrađenom prostoru, načine/smjernice za stvaranje pozitivnog društvenog i stručnog/profesionalnog ambijenta za prevazilaženje i sanaciju konstatovanih problema, za kreativan pristup arhitektonsko- urbanističkom stvaralaštvu, a sve u cilju unaprjeđenja javnog interesa kroz afirmaciju umjetničkog, tehnološkog, socijalnog, prostornog, ekonomskog domena za koje se stvaraju pretpostavke, ili se realizuju, kroz arhitekturu i urbanizam.

Istovremeno, dokument treba da posluži donosiocima odluka koje se odnose na politike uređenja i izgradnje prostora i razvoja arhitekture (i urbanizma), kao i svima onima koji će te politike da sprovode.

Stoga je od ključnog značaja prezentacija dosadašnjeg toka izrade dokumenta stručnoj javnosti i animiranje iste u cilju dobijanja sugestija kojim će se unaprijediti arhitektonska i urbanistička praksa.

Termini održavanja okruglih stolova:

11.04.2023. godine, od 12-14h -  južni region (Opštine Ulcinj, Bar, Budva, Tivat, Kotor, Herceg Novi) – u Akademiji znanja u Budvi;

12.04.2023. godine od 13-15h - centralni region (Glavni grad Podgorica, opštine Danilovgrad, Cetinje, Nikšić, Tuzi i Zeta) – u saradnji sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti – u Podgorici u zgradi Crnogorske akademije nauka i umjetnosti;

18.04.2023. godine od 12-14h - sjeverni region (opštine Žabljak, Šavnik, Plužine, Rožaje, Mojkovac, Gusinje, Andrijevica, Plav, Bijelo Polje, Berane, Petnjica, Kolašin, Pljevlja) – u Beranama, u Hotelu Berane.

 

Dokument će prezentovati članovi radne grupe za izradu Državnih smjernica razvoja arhitekture:

Vladan Stevović, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;
Viktorija Nikolić, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;
Tamara Marović, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;
Marko Stjepčević, Inženjerska komora Crne Gore, Strukovna komora arhitekata;
Mileta Bojović, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti;
Marija Bojović, Arhitektonski fakultet, Univerzitet Crne Gore;

Sofija Hajrizaj, Uprava za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore;
Milica Vujošević, NVO KANA / ko ako ne arhitekt.