Lista   kandidata koji su predloženi od strane Nevladinih

organizacija za članove Savjeta za saradnju lokalne  samouprave i           

nevladinih organizacija

 

 

  1. Hubanić Bilgena – predlagač NVO „Euromost“
  2. Guberinić Lidija –predlagači  NVO -Udruženje multipleks skleroze Bijelo Polje, - Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom, - Slijepi za Bijelo Polje i Mojkovac, - Udruženje roditelja „Oaza“, - Udruženje paraplegičara
  3. Nada Ristanović – predlagači NVO „Bjelopoljski demokratski centar“ – Udruženje za razvoj civilnog društva, - Agencija za edukaciju i poslovno posredovanje „Modus aquirende“
  4. Šekularac Ivan – predlagač Udruženje manjinskih akcionara  i radnika AD TUP „Brskovo“ Bijelo Polje
  5. Balić Mevludin – predlagač NVO Građanski pokret „Loznice
  6. Đukić Željko – predlagači NVO-e – Adriatik Stars, Eko pokret, Evropski omladinski centar, Snažna mama, Sportska školica „Agoga“, Dječiji savez, seoski savez Mirojevići i Bjelopoljski savez NVO

  

 

SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA