Na osnovu člana 29 Poslovnika Skupštine Opštine Bijelo Polje (Sl.list CG-opštinski propisi br. 34/11) s a z i v a m;

 

XX (dvadesetu) sjednicu Skupštine Opštine Bijelo Polje, za 27.06.2013 godine (četvrtak) sa početkom u 11 časova u velikoj sali  Skupštine Opštine

 

Za sjednicu predlažem sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

Zapisnik sa XVIII i XIX sjednice Skupštine Opštine

 

 

 1. Prijedlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine za 2012 godinu;
 2. Prijedlog Odluke o oslobađanju poreza na poljoprivredno i šumsko zemljište na području Opštine za 2013 godinu;
 3. Prijedlog Odluke o učešću Opštine u troškovima za izgradnju dječijeg vrtića  i jaslica u ulici „Lenke Jurišević“ u Bijelom Polju;
 4. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opštine Bijelo Polje;
 5. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Bijelo Polje;
 6. Izvještaj  o radu Turističke organizacije Bijelo Poljeza 2012godinu,sa Programom   
 7. rada za 2013 godinu;
 8. Izvještaj o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere;
 9. Izvještaj o radu Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike;
 10. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana borbe protiv korupcije;
 11. Informacija ostanju i uzgoju šuma u Opštini Bijelo Polje;
 12. Izbori ,imenovanja i razrešenja;
 13. Odbornička pitanja i odgovori

 

Napomena: Materijali pod tačkom 3 i 4 naknadno će Vam biti dostavljeni.

       

Molim Vas da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti obavijestite Službu Skupštine na telefon 432-270 ili 431-682.

 

 

PREDSJEDNIK,

Džemal Ljušković,s.r