Na osnovu člana 17 i 18 i 19 Odluke o kriterijumima načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (Sl. list RCG - opštinski propisi br. 34/11) i javnog konkursa objavljenog u dnevnom listu „Pobjeda“ od 29.04.2013 godine, Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama dana28.06. 2013.godine, donijela je

Odluku

o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2013. godinu

Dodjeljuju se novčana sredstva sledećim NVO:


1. NVO „Opštinsko udruženje multipleskleroze“

2. Odgovorno lice Guberinić Lidija

3. Naziv projekta „Pomoć u kući, personalni asistent u domovima ljudi koji žive sa multiplesklerozom“

4. Trajanje projekta 4 mjeseca

5. Ukupna vrijednost projekta 4 032 €

6. Traženi iznos sredstava 4 032 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 3 628€

II

1. NVO „Organizacija slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac“

2. Odgovorno lice Mehović Safet

3. Naziv projekta „Resocijalizacija slijepih i slabovidih lica na području Opštine Bijelo Polje“

4. Trajanje projekta 6 mjeseci

5. Ukupna vrijednost projekta 1 737 €

6. Traženi iznos sredstava 1 668 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 1 501

III

1. NVU „Glas tradicije, dijaloga, tolerancije“

2. Odgovorno lice Ćorović Murat

3. Naziv projekta „Mjesta za sve“

4. Trajanje projekta 8 mjeseci

5. Ukupna vrijednost projekta 6 260 €

6. Traženi iznos sredstava 3 160 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 2 686 €

IV

1. NVO „Udruženje paraplegičara

2. Odgovorno lice Bubanja Radule

3. Naziv projekta „Formiranje savjetovališta za osobe sa invaliditetom u posttraumatskom periodu“

4. Trajanje projekta 9 mjeseci

5. Ukupna vrijednost projekta 4 835 €

6. Traženi iznos sredstava 4 835 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 4 110 €

V

1. NVO „Udruženje mladih volontera “ ISKRA“

2. Odgovorno lice Obradović Vasilija

3. Naziv projekta „Budi i ti volonter“

4. Trajanje projekta 5 mjeseci

5. Ukupna vrijednost projekta 3 144.05 €

6. Traženi iznos sredstava 3 004,05 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 2 495 €

VI

1. NVU „Klub kulture K-CLUB“

2. Odgovorno lice Mulić Rafet

3. Naziv projekta „Ismet Rebronja - pjesnik i intelektualac“

4. Trajanje projekta 3 mjeseca

5. Ukupna vrijednost projekta 2 374 €

6. Traženi iznos sredstava 1 840 eura

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 1 530 €

VII

1. NVO „Udruženje za podršku osobama sa invaliditetom“

2. Odgovorno lice Božović Velizar

3. Naziv projekta „Psihološko osnaživanje osoba sa invaliditetom“

4. Trajanje projekta 5 mjeseci

5. Ukupna vrijednost projekta 2 660 €

6. Traženi iznos sredstava 2 660 eura

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 2 182 €

VIII

1. NVO „Udruženje Adriatic stars“

2. Odgovorno lice Hrapović Azra

3. Naziv projekta „Medijska pomoć u realizaciji lokalnog akcionog plana za integraciju Roma u Opštinu Bijelo Polje“

4. Trajanje projekta 4 mjeseca

5. Ukupna vrijednost projekta 2 500 €

6. Traženi iznos sredstava 2 500 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 2 050 €

IX

1. NVO Sportska škola „Agoge“

2. Odgovorno lice Kalić Damir

3. Naziv projekta Razvoj „Fair play“ u sportu

4. Trajanje projekta 4 mjeseca

5. Ukupna vrijednost projekta 2 170 €

6. Traženi iznos finanskijskih sredstava 2 080 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 1 685 €

X

1. NVO „Euro most“

2. Odgovorno lice Mekić Almer

3. Naziv projekta „Saradnja NVO, gradjana, organa lokalne uprave i državnih institucija u borbi protiv korupcije“

4. Trajanje projekta 10 mjeseci

5. Ukupna vrijednost projekta 7 600 €

6. Traženi iznos sredstava 5 200 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 4 212 €

XI

1. NVO „Organizacija civilnih invalida rata za Bijelo Polje, Berane, Andrijevicu, Plav, Rožaje i Mojkovac“

2. Odgovorno lice Tomović Drago

3. Naziv projekta „Podrškom do rješenja problema civilnih invalida rata“

4. Trajanje projekta 6 mjeseci

5. Ukupna vrijednost projekta 1 580 €

6. Traženi iznos sredstava 1 580 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 1 264 €

XII

1. NVO „Stihom govorim“

2. Odgovorno lice Obradović Aleksandar

3. Naziv projekta „Kraljevstvo bijelih rada“- Bijelo Polje, Medjunarodni konkurs za dječiju poeziju učenika osnovnih škola

4. Trajanje projekta 4 mjeseca

5. Ukupna vrijednost projekta 2 487 €

6. Traženi iznos sredstava 2 257 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 1 810 €

XIII

1. NVO „Bonton“

2. Odgovorno lice Raičević Predrag

3. Naziv projekta „Ples i muzika kao moderan stil života djece i omladine“

4. Trajanje projekta 4 mjeseca

5. Ukupna vrijednost projekta 1 800 €

6. Traženi iznos sredstava 1 800 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 1 440 €

XIV

1.NVO “Brain“

2. Odgovorno lice Mešter Ranko

3. Naziv projekta „Stvaranje baze podataka i pružanje zdravstvene zaštite oboljelima od moždanog udara na području Opštine Bijelo Polje”

4. Trajanje projekta 12 mjesec

5. Ukupna vrijednost projekta 2 370 €

6. Traženi iznos sredstava 2 370 €

8. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 1 896 €

 

XV

1. NVO „Gluvonijeme osobe“

2. Odgovorno lice Drndar Azra

3. Naziv projekta „Gluhonijem/ma sam - nauči da pričaš sa mnom“

4. Trajanje projekta 5 mjeseci

5. Ukupna vrijednost projekta 1 945 €

6. Traženi iznos sredstava 1 945 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 1 560 €

XVI

1. NVO „Limski splavari“

2. Odgovorno lice Vujošević Igor

3. Naziv projekta „Rafting Limom šansa za turizam i ekonomiju“

4. Trajanje projekta 9 mjeseci

5. Ukupna vrijednost projekta 4 936 €

6. Traženi iznos sredstava 3 686 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 2 950 €

XVII

1.NVO „Naše Bijelo Polje“

2. Odgovorno lice Radović Aleksandar

3. Naziv projekta „Turističko Bijelo Polje“

4. Trajanje projekta 4 mjeseca

5. Ukupna vrijednost projekta 2 212 €

6. Traženi iznos finansijskih sredstava 2 212 €

7. Iznos sredstava dodijeljenih od strane komisije je 1 770 €

 

NAPOMENA: Sve NVO iz ove odluke dužne su da do 05.07.2013. godine dostave projekat u elektronskoj formi, radi postavljanja istog na sajt.

Broj 04/1-1758

Bijelo Polje, 28.06.2013.godine

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Predsjednik, Tufik Bojadžić