Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje,pokreće Javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje,pokreće  Javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore i upućuje

JAVNI POZIV

 

svim građanima/kama Opština: Bijelo Polje, Kolašin, Rožaje, Pljevlja, Berane, Mojkovac  i drugih okolnih mjesta

da  se

 

uključe u Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore te da svojim predlozima, primjedbama i sugestijama na Javnoj raspravi doprinesu konačnom sadržaju Nacrta ovog zakona.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore će se održati dana 19. jula 2013. godine  u sali restorana „Centar“,  ul. Muniba Kučevića, sa početkom u 13:00h.

 

Očekujemo Vaš dolazak!

 

 

 

 

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore možete naći na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prava: www.minmanj.gov.me .