POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje 07/26/2019
Obavještenje o donijetom rješenju  Obavještenje Rješenje 08/06/2019
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu   ELABORAT  
Obavještenje o donijetom rješenju   Rješenje