POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje Zahtjev 09/05/2019
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje  Rješenje 09/17/2019
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu  Obavještenje ELABORAT 05/06/2020
Obavještenje o donijetom rješenju  Obavještenje Rješenje 07/15/2020