POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje Zahtjev 09/05/2019
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje  Rješenje 10/23/2019
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje ELABORAT 05/06/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 07/15/2020