POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje Zahtjev 02/10/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 02/18/2020
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje ELABORAT 03/05/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 04/10/2020