POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje Zahtjev 04/16/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 04/29/2020
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje ELABORAT 06/23/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 09/07/2020