POTREBA IZRADE ELABORATA NA ŽIVOTNU SREDINU
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje Zahtjev 05/05/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 05/14/2020
SAGLASNOST NA ELABORAT
Obavještenje o podnesenom zahtjevu Obavještenje ELABORAT 05/29/2020
Obavještenje o donijetom rješenju Obavještenje Rješenje 07/03/2020