Ministarstvo ekonomije raspisalo je Javni poziv za učešće u „Programu podsticanja klastera u Crnoj Gori do kraja 2016. godine“ za 2015. godinu. Cilj programa je finansijska podrška za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva u 100% privatnom vlasništvu koji su dio klastera radi prevazilaženja „uskih grla“ u poslovanju. Finansijska podrška, zasnovana na principu refundacije, usmjerena je na pokriće troškova nabavke proizvodne opreme (izuzev IT opreme i saobraćajnih sredstava).

 

Odobrena pomoć od strane Ministarstva ekonomije će pokrivati do 70% opravdanih troškova nabavne vrijednosti opreme bez PDV-a, ili najviše 10.000 € po jednom aplikantu. Preduzeće finansira 100% svih troškova nabavke opreme za koju konkuriše, a finansijska pomoć (refundacija) mu se odobrava po podnošenju dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstava nabavke opreme.

 

 

Strateški prioritetne djelatnosti koje su predmet sufinansiranja obuhvataju:

- Poljoprivrednu proizvodnju i preradu

- Drvopreradu

- Ostale proizvodne djelatnosti (u skladu sa prijavnom dokumentacijom)

Uslovi za dodjelu sredstava:

Pravo učešća imaju preduzetnici, mala i srednja privredna društva koja posluju najmanje jednu godinu i:

-          Posluju 100% u privatnom vlasništvu,

-          Imaju sjedište na teritoriji Crne Gore,

-          Nijesu imala gubitke u poslovanju u poslednjoj finansijskoj godini,

-          Redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa,

Da imaju potpisan ugovor o saradnji između najmanje 3 preduzetnika/privredna društva u klasteru.

 

Poziv je otvoren do 08. aprila 2015. godine (do 15 časova)

Konkursna dokumentacija za učešće klastera u ovom Programu, može se preuzeti lično u prostorijama Ministarstva ekonomije, Rimski Trg 46, 81 000 Podgorica, IV sprat, kancelarija br.5, kao i na web stranici www.mek.gov.me .

Sve dodatne informacije i stručna pomoć može se dobiti putem telefona na broj 020/ 482-316.

 

Sekretarijat za preduzetništvo i ekonomski razvoj