Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“,br.80/05 i „Sl.list CG“,br.40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 ), Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je Hodžić Asad iz Resnika, opština Bijelo Polje, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta –farme koka nosilja, na dijelu kat.parcele br. 661 KO Resnik , u naselju Resnik,  opština Bijelo Polje. 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, kancelarija br.32, II sprat, svakog radnog dana u terminu od 9 do 11 časova.

Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi, mogu se dostaviti na adresu ovog organa, kao i na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja  u pisanoj formi može se izvršiti  u roku od pet (5) dana od dana objavljivanja obavještenja.

         

 

 

    Ovlašćeno službeno lice                                                  

      Danijela Lazarević          

  SEKRETAR

Jasmin Ćorović