Na osnovu člana 116 stav 6, a u vezi sa članom 74 Zakona o planiranju prostora I izgradnji objekata (‘’Sl list Crne Gore’’ br 064/17) I Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Bijelo Polje sa posebnim osvrtom na ski centar ‘’Cmiljača’’, izdaje:

 NACRT URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

Za Idejno rješenje privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme I privremenog parkirališta za potrebe razvoja ski centra na lokalitetu ‘’Cmiljača’’ u Bijelom Polju, kat parcela 4151/1 KO Majstorovina, opština Bijelo Polje, u zahvatu Prostoernog plana posebne namjene ‘’Bjelasica i Komovi’’.


NACRT URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE MOŽETE POGLEDATI OVDJE … pdf